Oferta

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ”LOGO-MEDICA” oferuje:

 • terapię logopedyczną z zakresu korygowania wad wymowy i zaburzeń mowy dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
 • terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych z wadami słuchu,
 • terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z wadami słuchu i mowy.

W ofercie gabinetu znajdą Państwo szczegółowe wsparcie w zakresie:
1) diagnozy logopedycznej, w tym:
 • ocena prawidłowości budowy i funkcjonowania
  aparatu artykulacyjnego i oddechowego,
 • ocena poziomu rozwoju mowy i języka,
 • określenie przyczyn wad wymowy i /lub
  problemów z komunikacją,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • analiza dokumentacji medycznej i/lub
  pedagogicznej pacjenta,
2) opracowania, na podstawie wcześniejszej diagnozy, indywidualnego planu terapii dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnego pacjenta,
3) terapii surdologopedycznej, w tym:
 • terapia dzieci i młodzieży korzystającej
  z aparatów słuchowych,
 • terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  korzystających z implantów ślimakowych,
 • terapia dzieci z wadą słuchu od 0 do 3 roku życia
  metodą werbo – tonalną,
 • programowanie języka dzieci z wadami słuchu,
 • stymulowanie i kształtowanie mowy osób
  z wadami słuchu,
 • wspomaganie rozwoju mowy i aktywizacja
  resztek słuchowych osób z wadami słuchu,
 • trening słuchowy,
 • przygotowanie dziecka do współpracy podczas
  badań słuchu,
4) terapii logopedycznej, w tym:
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
 • kształtowanie właściwego toru oddechowego,
  wydłużanie fazy wydechu,
 • korygowanie wadliwej wymowy głosek,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • trening słuchowy,
5) wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej, w tym:
 • diagnoza logopedyczna dzieci do 3 roku życia,
 • ocena nawyków żywieniowych, sposobu
  karmienia, połykania,
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci ze zwykłym lub
  patologicznym jej opóźnieniem,
 • zajęcia mające na celu przeciwdziałanie
  powstawaniu wad i zaburzeń mowy,
 • przesiewowe badania logopedyczne,
6) terapii pedagogicznej, w tym:
 • zajęcia prowadzone metodami pedagogiki zabawy,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu
  Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • usprawnianie grafomotoryczne,
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia pamięci słuchowej,
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej,
 • przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu,
 • przezwyciężanie trudności ortograficznych,
 • ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi,
7) poradnictwa i konsultacji dla rodziców i opiekunów, w tym:
 • konsultacje pomagające zrozumieć istotę
  zaburzenia, terapii i przewidywanych efektów,
 • instruktaż dotyczący kontynuowania rehabilitacji
  i samodzielnej pracy w domu,
 • kierowanie do dalszej lub uzupełniającej
  specjalistycznej diagnostyki,
 • poradnictwo w zakresie wyboru różnych form
  dostępnej terapii,
8) opracowania i wydania pisemnej opinii logopedycznej i/lub pedagogicznej,
9) współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym np.:
 • kompleksowe badania przesiewowe na terenie
  żłobka, przedszkola, szkoły,
 • zajęcia indywidualne lub w małych grupach na
  terenie placówki.