O mnie

Miło jest mi gościć Państwa na stronie Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego ”LOGO-MEDICA”. Nazywam się Ewelina Wójtowicz, jestem logopedą ogólnym, surdologopedą, pedagogiem.

Studia wyższe ukończyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, pozwoliła mi lepiej poznać i zrozumieć specyfikę pracy z drugim człowiekiem w różnym wieku, z różnymi problemami i różnymi, bardzo często specyficznymi, potrzebami opiekuńczymi, wychowawczymi oraz edukacyjnymi.

Na ostatnim roku studiów magisterskich, rozwijając swoją pasję, rozpoczęłam równolegle podyplomowe studia logopedii ogólnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Po uzyskaniu tytułu logopedy ogólnego i odbyciu wymaganego stażu pracy logopedycznej, ukończyłam podyplomowe studia surdologopedyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Wiedzę praktyczną z zakresu pracy i prowadzenia terapii surdologopedycznej osób z wadami słuchu i mowy miałam okazję wówczas zdobywać w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach koło Warszawy oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta podczas tych studiów jest gwarantem jakości usług terapeutycznych proponowanych przeze mnie oraz stosowania w rehabilitacji standardów ogólnopolskich, do których pacjenci z naszego regionu nie zawsze mają łatwy dostęp.

Nie lubię stać w miejscu, w związku z tym, chcąc jednocześnie wzbogacić swój warsztat pracy, ukończyłam wiele kursów, warsztatów i szkoleń. Wśród nich są m. in.:

  • kurs terapii pedagogicznej,
  • kurs języka migowego,
  • szkolenia z metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
  • szkolenia z wykorzystania elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
  • studium pedagogiki zabawy,
  • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam kolejno jako: wychowawca w Domu Dziecka w Pawłówce; pedagog, a później również logopeda i surdologopeda w Poradni Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach oraz równoległe jako logopeda w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz żłobku na terenie Suwałk i gminy Suwałki.

Zarówno wiedza teoretyczna uzyskana podczas studiów, jak też doświadczenie zawodowe i praktyka zdobywana w trakcie prowadzenia terapii logopedycznej zaowocowały chęcią pracy w profesjonalnie i kompleksowo wyposażonym gabinecie, do którego dziś, mam przyjemność Państwa zaprosić.

Ewelina Kazimiera Wójtowicz