Czy zgryz Twojego dziecka jest prawidłowy?

» Napisano   paź 5, 2014

Czy zgryz Twojego dziecka jest prawidłowy?

Zgryz to ustawienie względem siebie zębów górnych i dolnych. Prawidłowy zgryz polega na zetknięciu się zębów szczęki dolnej z zębami nieruchomej szczęki górnej w taki sposób, iż siekacze górne minimalnie przykrywają siekacze dolne. Wszelkie odchylenia w ustawieniu dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej są wadami zgryzu. Zaburzenia mogą dotyczyć całych łuków zębowych lub tylko odcinka przedniego albo bocznego. Wady zgryzu mogą występować jednostronnie lub obustronnie.

Wady zgryzu wykształcają się u dzieci, które nieprawidłowo oddychają, źle żują lub wykazują inne złe nawyki. Należą do nich m.in.: ssanie palca lub smoczka, nagryzanie warg, policzków i języka, zaciskanie zębów.

Najczęściej spotykanymi wadami zgryzu są (ze względu na ustawienie zębów górnych względem dolnych):

  • Zgryz otwarty – zgryz, w którym  między zębami górnymi a dolnymi możemy dostrzec prześwit, czyli zęby górne nie dotykają zębów dolnych
  • Zgryz głęboki - zgryz, w którym zęby górne zakrywają zęby dolne powyżej normy np. w odcinku przednim zęby górne zakrywają powyżej 2/3 wysokości zębów dolnych
  • Tyłozgryz – zgryz, w którym zęby górne znajdują się znacznie przed zębami dolnymi, co powoduje cofnięcie zębów żuchwy w stosunku do zębów szczęki
  • Przodozgryz  - zgryz, w którym zęby dolne znajdują się przed zębami górnymi
  • Zgryz krzyżowy  – zgryz, w którym którykolwiek z zębów dolnych jest położony na zewnątrz w stosunku do zębów górnych (prawidłowo wszystkie zęby górne powinny być na zewnątrz dolnych)
  • Stłoczenia – zgryz, w którym z powodu braku miejsca zęby są obrócone lub położone na zewnątrz lub do wewnątrz w stosunku do innych zębów
  • Zęby odseparowane – zgryz, w którym z powodu nadmiaru miejsca zęby są tak położone, że nie stykają się ze sobą a między nimi znajdują się widoczne „szpary”.

Nieprawidłowo ukształtowany zgryz stanowi potencjalny czynnik mogący negatywnie wpływać na jakość artykulacji, głównie spółgłosek dentalizowanych (ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż).

Na podstawie:

Dyer L., Mowa dziecka. Zrozum i rozwiń mowę dziecka, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2006