Co robić, gdy dziecko nie mówi?

» Napisano   paź 27, 2014

Co robić, gdy dziecko nie mówi?

KOMUNIKACJA:

 • stwarzaj okazje do komunikacji; pokaż dziecku, że oczekujesz jego udziału, pomóż mu adekwatnie zareagować,
 • mów do dziecka zachowując kontakt wzrokowy; jeżeli trzeba przykucnij do jego poziomu,
 • mówiąc zachowuj właściwą mimikę twarzy,
 • pamiętaj o lekkim zwolnieniu tempa mowy i wyrazistym (ale nie przesadnym) artykułowaniu poszczególnych dźwięków,
 • zachęcaj dziecko, aby patrzyło na twarz i obserwowało, jak mówisz.

REALISTYCZNE OCZEKIWANIA:

 • nagradzaj każdą próbę mówienia okazując radość i entuzjazm,
 • akceptuj fakt, że nawet pojedyncze dźwięki mogą być wypowiedzią dziecka.

PRAKTYCZNA NAUKA MOWY:

 • podążaj za dzieckiem i obserwuj, co je interesuje,
 • opowiadaj dziecku o tym, co je ciekawi, co dzieje się wokół.

ZROZUMIAŁOŚĆ:

 • mów do dziecka prostym językiem, krótkimi, łatwymi zdaniami,
 • używaj prostych słów wskazując jednocześnie na przedmiot, o którym mówisz,
 • powtarzaj nazwy wskazywanych przedmiotów wielokrotnie, bo to sprzyja ich lepszemu zapamiętywaniu,
 • zwolnij nieco tempo mowy, nadaj jej lekko przesadny akcent i intonację,
 • mów dużo, ale nie przesadzaj, otocz dziecko „kąpielą słowną”, ale uważaj, by go w niej nie „utopić”,
 • nie używaj dziecięcego sposobu mówienia,
 • „przekładaj” wypowiedzi dziecka na prawidłowe brzmienie,
 • nie nadużywaj zdrobnień i wszelkiego rodzaju spieszczeń.

Jak pobudzić dziecko do mówienia?

Niemowlę (0 – 12. miesiąc życia):

 • powtarzaj dźwięki wydawane przez dziecko,
 • reaguj na wszystkie wydawane dźwięki, traktuj je jako zaproszenia do rozmowy i kontaktu,
 • czytaj dziecku na głos, nawet, jeżeli jest to gazeta lub ulubiona powieść,
 • mów do dziecka, opowiadaj o czynnościach dnia codziennego, moduluj głos, baw się mimiką twarzy, uśmiechaj się,
 • rób przerwy w mówieniu, tak, aby dziecko miało czas odpowiedzieć wydając jakiś dźwięk,
 • śpiewaj i recytuj wiersze,
 • zadawaj dziecku pytania i odpowiadaj na nie,
 • patrz z dzieckiem w lustro, pokazuj różne miny i nazywaj je.

Dzieci roczne i dwuletnie:

 • bawcie się dźwiękami i odgłosami, które są wokół; słuchajcie ich, szukajcie wspólnie i naśladujcie,
 • bawcie się wykorzystując dziecięce rymowanki, masażyki i zabawy paluszkowe,
 • naśladujcie miny w lustrze,
 • bawcie się językiem,
 • dmuchajcie na różne przedmioty.

Na podstawie:

Dyer L., Mowa dziecka. Zrozum i rozwiń mowę dziecka, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2006

Melon A. (red.), Co mogę zrobić, aby moje dziecko pięknie mówiło, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o. o., Warszawa 2012

Melon A. (red.), Gdy dziecko nie mówi, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o. o., Warszawa 2014