Artykuły w tle

Jaki jest prawidłowy rozwój mowy dziecka?

»Napisano   paź 30, 2014

Jaki jest prawidłowy rozwój mowy dziecka?

Dziecko 3 – letnie: rozumie, co do niego mówimy, spełnia proste polecenia słowne, zapytane, potrafi podać swoje imię, mówi chętnie i dużo, tworzy proste zdania, zadaje pytania, powinno wymawiać prawidłowo samogłoski: a, o, e, u, i, y, ą, ę, oraz spółgłoski: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, ch, j, ł, głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż mogą być realizowane są jako ś, ź, ć, dź, a głoska r może być zmieniana na l lub j, może jeszcze występować brak wyraźnych końcówek w wyrazach, wymowę cechuje opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej, przestawki głoskowe, zniekształcenia wyrazów. Dziecko 4 – letnie: rozumie i wykonuje bardziej skomplikowane polecenia, zapytane, odpowiada, co robi, potrafi mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jednak często...

więcej

Co to jest implant ślimakowy?

»Napisano   paź 29, 2014

Co to jest implant ślimakowy?

System implantu ślimakowego jest to elektroniczna proteza narządu słuchu, która zastępuje wszystkie trzy elementy normalnie słyszącego ucha (ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne), zapewniając przekazywanie informacji akustycznej z otoczenia bezpośrednio do nerwu słuchowego. System złożony jest z dwóch części: wewnętrznej (implantu), wszczepianej pod skórę, tuż za uchem i zewnętrznej (procesora mowy), który jest najczęściej noszony za uchem, jak zwykły aparat słuchowy. Implant ślimakowy i co dalej? Wszczepienie systemu implantu ślimakowego nie przywraca pacjentowi słuchu ani normalnego słyszenia, nie jest zatem żadnym cudem ani rozwiązaniem wszystkich trudności komunikacyjnych czy też trudności dnia codziennego pacjenta związanych z niedosłuchem. Słyszenie przez...

więcej

Co powinno Cię zaniepokoić? 

»Napisano   paź 28, 2014

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Sygnały nieprawidłowości w rozwoju mowy: Brak mowy Obniżona ostrość słuchu Bełkotliwa i niezrozumiała mowa Nieprawidłowy zgryz Nieprawidłowa budowa języka- język zbyt duży lub zbyt mały, skrócone wędzidełko podjęzykowe Częste choroby górnych dróg oddechowych Nawykowe mówienie przez nos Oddychanie przez usta Wymowa międzyzębowa- dziecko podczas artykulacji (mówienia) wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, za  to w przyszłości może spowodować seplenienie Mowa bezdźwięczna utrzymująca się powyżej 4 roku życia- dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłofa), „b” na...

więcej

Co robić, gdy dziecko nie mówi?

»Napisano   paź 27, 2014

Co robić, gdy dziecko nie mówi?

KOMUNIKACJA: stwarzaj okazje do komunikacji; pokaż dziecku, że oczekujesz jego udziału, pomóż mu adekwatnie zareagować, mów do dziecka zachowując kontakt wzrokowy; jeżeli trzeba przykucnij do jego poziomu, mówiąc zachowuj właściwą mimikę twarzy, pamiętaj o lekkim zwolnieniu tempa mowy i wyrazistym (ale nie przesadnym) artykułowaniu poszczególnych dźwięków, zachęcaj dziecko, aby patrzyło na twarz i obserwowało, jak mówisz. REALISTYCZNE OCZEKIWANIA: nagradzaj każdą próbę mówienia okazując radość i entuzjazm, akceptuj fakt, że nawet pojedyncze dźwięki mogą być wypowiedzią dziecka. PRAKTYCZNA NAUKA MOWY: podążaj za dzieckiem i obserwuj, co je interesuje, opowiadaj dziecku o tym, co je ciekawi, co dzieje się wokół. ZROZUMIAŁOŚĆ: mów do dziecka prostym językiem,...

więcej